SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W RUPNIOWIE

Strona główna

Szkoła
Grono Pedagogiczne
Samorząd Szkolny
Nasz Patron
Kalendarz roku szkolnego
Biblioteka szkolna
Historia regionu

Aktualności
Rekrutacja
Kronika
Kalendarz uroczystości
Projekty edukacyjne
Księga sukcesów

Nauczyciele

Kontakt
Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Wyspiańskiego
Rupniów 206;
34-652 Nowe Rybie;
tel./faks: (0-18) 33-22-356;
e-mail: gimrup@wp.pl


Klauzula informacyjna RODO dla rodziców

Rada Rodziców
Kalendarz spotkań z rodzicami i zebrań RR
Informacje ze spotkania Rady Rodziców 19.09.2018
Informacje ze spotkania Rady Rodziców 8.11.2018
Informacje ze spotkania Rady Rodziców 8.01.2019
Informacje ze spotkania Rady Rodziców 12.03.2019
Informacje ze spotkania Rady Rodziców 25.04.2019

Rodzice
„Jak będzie wyglądać rekrutacja?”
„Zdrowie dzieci i młodzieży”
„Dlaczego warto czytać?”
Informacje ze spotkania ogólnego rodziców 8.01.2019
Informacje ze spotkania ogólnego rodziców 13.09.2018
Wybrane zagadnienia ze spotkań klasowych rodziców 13.09.2018
Dni otwarte
„Owoce w szkole”
Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW
Zgłoszenie szkody -instrukcja
Zgłoszenie szkody NNW
Program profilaktyki
„Nie pal przy mnie proszę”
Dzwonki

Uczniowie
Okiem gimnazjalistów
„Szczęśliwy numerek”
Koła zainteresowań