SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W RUPNIOWIE

Strona główna

Szkoła
Grono Pedagogiczne
Samorząd Szkolny
Nasz Patron
Kalendarz roku szkolnego
Biblioteka szkolna
Historia regionu

Aktualności
Rekrutacja
Kronika
Kalendarz uroczystości
Projekty edukacyjne
Księga sukcesów

Nauczyciele

Kontakt
Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Wyspiańskiego
Rupniów 206;
34-652 Nowe Rybie;
tel./faks: (0-18) 33-22-356;
e-mail: gimrup@wp.pl
Rada Rodziców
Kalendarz spotkań z rodzicami i zebrań RR

Rodzice
Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW
Program profilaktyki
„Nie pal przy mnie proszę”
Dni otwarte
Dzwonki

Uczniowie
Okiem gimnazjalistów
„Szczęśliwy numerek”
Koła zainteresowań