Skip to content


GRONO PEDAGOGICZNE
PRZEDMIOT IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
DYREKTOR SZKOŁY mgr ROBERT PIWOWARCZYK
W-CE DYREKTOR lic. Beata Ryś
Pedagog szkolny mgr Bogumiła Bubula
Koordynator WOP (korzystających z dłuższego czasu)
Koordynator świetlicy
mgr Beata Zięba

Dorota Sowa
Oddział przedszkolny
i klasy 1-3
mgr Bogumiła Bubula
mgr Renata Lisek
mgr Marta Stolarz-Zwierczyk
p. Halina Mąka
p. Dorota Sowa
mgr Beata Zięba
mgr Angelika Golonka
mgr Violeta Sarata
lic. Beata Ryś
Język polski mgr Magdalena Raczek
mgr Maria Smoter
Matematyka inż. Urszula Pałka
lic. Beata Ryś
Historia mgr Marta Machynia
Chemia mgr Gabriela Czop - Czachurska
mgr Angelika Andronik
Biologia mgr Gabriela Czop - Czachurska
mgr Angelika Andronik
Wychowanie fizyczne mgr Robert Piwowarczyk
mgr Janusz Kaleta
Fizyka i astronomia mgr Gabriela Czop - Czachurska
Geografia mgr Jarosław Potoniec
Język niemiecki mgr Monika Zaręba
Język angielski mgr Ewelina Miśkowiec
mgr Angelika Golonka
Wiedza
o społeczeństwie
mgr Marta Machynia
Muzyka mgr Marta Stolarz - Zwierczyk
mgr Monika Zaręba
Plastyka mgr Marta Stolarz - Zwierczyk
mgr Monika Zaręba
Technika mgr Marta Stolarz - Zwierczyk
mgr Jarosław Potoniec
Religia ks. mgr Krzysztof Kutek
Przyroda mgr Jarosław Potoniec
mgr Gabriela Czop - Czachurska
Informatyka mgr Wioletta Bukowiec
Sekretariat mgr Celina Piwowarczyk
Opiekun dowozów p. Szczepan Jaworski