GRONO PEDAGOGICZNE
PRZEDMIOT IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
DYREKTOR SZKOŁY mgr DANUTA DĘBSKA
W-CE DYREKTOR mgr ROBERT PIWOWARCZYK
Pedagog szkolny mgr Bogumiła Bubula
Świetlicę prowadzi mgr Beata Zięba
Oddział przedszkolny
i klasy 1-3
mgr Halina Waktor
mgr Renata Lisek
p. Halina Mąka
p. Dorota Sowa
mgr Beata Zięba
mgr Angelika Golonka
mgr Violeta Sarata
lic. Beata Ryś
mgr Żaneta Wieczorek
Język polski mgr Danuta Dębska
mgr Magdalena Raczek
mgr Maria Smoter
Matematyka inż. Urszula Pałka
lic. Beata Ryś
Historia mgr Marta Machynia
Chemia mgr Gabriela Czop - Czachurska
Biologia mgr Gabriela Czop - Czachurska
Wychowanie fizyczne mgr Robert Piwowarczyk
mgr Janusz Kaleta
Fizyka i astronomia mgr Gabriela Czop - Czachurska
Geografia mgr Jarosław Potoniec
Język niemiecki mgr Monika Zaręba
Język angielski mgr Ewelina Miśkowiec
mgr Angelika Golonka
Wiedza
o społeczeństwie
mgr Marta Machynia
Muzyka mgr Marta Stolarz - Zwierczyk
Plastyka mgr Marta Stolarz - Zwierczyk
Technika mgr Marta Stolarz - Zwierczyk
mgr Jarosław Potoniec
Religia ks. mgr Łukasz Kicka
ks. mgr Dariusz Mytych
Przyroda mgr Jarosław Potoniec
mgr Gabriela Czop - Czachurska
Informatyka mgr Wioletta Bukowiec
Sekretariat mgr Celina Piwowarczyk
Opiekun dowozów p. Szczepan Jaworski