Dnia 12 września 2017 w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego SP i PG.
O miano Przewodniczącego, Zastępcy, Skarbnika i Sekretarza rywalizowało dwoje uczniów
z każdej klasy (gimnazjum i szkoły podstawowej). Do specjalnych urn do głosowania uczniowie wrzucali kartki z imionami swoich faworytów. Głosowanie odbyło się w przyjaznej atmosferze
i przebiegło bez zakłóceń. Po zliczeniu głosów okazało się, że...