Dnia 11.09.2019 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, które przygotowała Pani Urszula Pałka wraz z dziewczynami z klasy szóstej. W komisji zasiedli: Karolina Moskal, Amelia Banach, Jakub Wroński.
Każda klasa była osobno zapraszana na głosowanie. Po zapoznaniu się z wszystkimi kandydatami, wybierali swoich faworytów, a następnie wrzucali swoje głosy do przeznaczonej do tego urny. Głosowanie obyło się w ciszy i spokoju. Po przeliczeniu wszystkich głosów przez naszą kochaną komisję okazało się, że...