Skip to content


SKŁADANIE DOKUMENTÓW na rok szkolny 2023/24:


Złożenie wniosku
o przyjęcie do:
Terminy: Wzory wniosków:
przedszkola/oddziału przedszkolnego
szkoły podstawowej
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 »
Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej

Oświadczenia załączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

szkoły podstawowej Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 »
Wniosek o zapisanie dziecka 6-letniego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Zgłoszenie dziecka 7-letniego zamieszkałego w obwodzie szkoły do kl. 1 Szkoły Podstawowej

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek o przyjęcie dziecka 7-letniego zamieszkałego poza obwodem szkoły do kl. I SP

Zał. do wniosku o przyjęcie dziecka (spoza obwodu) do klasy pierwszej