,,To co pamiętamy, chętnie wspominamy” - Kronika SP <br>w Rupniowie

,,To co pamiętamy, chętnie wspominamy”

29.05. 2017r. do 3.06. 2017r.

W dniach 29.05. 2017r. do 3.06. 2017r. dzieci z klas: IIA, IIB, i III Szkoły Podstawowej w Rupniowie odpoczywały i uczyły się podczas pobytu na Zielonej Szkole w Jodłówce Tuchowskiej. Podczas tygodniowego pobytu dzieci uczestniczyły w wielu ciekawych, pieszych wycieczkach po okolicy oraz autokarowych do : Muzeum Lalek w Pilźnie i Parku Miniatur w Lipinach i Ciężkowic, gdzie zwiedzały Muzeum Przyrodnicze i Rezerwat przyrody i uczestniczyły w prezentacji multimedialnej, oraz poznały legendy związane ze ,,Skamieniałym Miastem”. Dużą atrakcją dla dzieci były zajęcia w pracowni wikliniarskiej. Poznały tam wartość użytkową wikliny i własnoręcznie wykonywały wiklinowe ozdoby. Pokonywały wiklinowe labirynty, oglądały zielarski ogródek i rzadkie gatunki roślin występujących w tej okolicy. Po zajęciach edukacyjnych z wychowawcami dzieci bawiły się na dyskotekach, brały udział w konkursach plastycznych, muzycznych, karaoke. Podczas ogniska prezentowały swoje umiejętności i zdolności. Wszystkim dopisywały humory i apetyt. Niespodzianką była wizyta ks, Łukasza z Parafii w Nowym Rybiu, który 1 czerwca przywiózł wszystkim dzieciom wiele słodkości.

Dla wszystkich dzieci był to pierwszy, dłuższy, wyjazd poza dom i bez rodziców, który wzbogacił ich w nowe doświadczenia. Dzieci wykazały się samodzielnością i umiejętnościami radzenie sobie w różnych sytuacjach.

Wychowawczynie wraz z rodzicami dziękują Wójtowi Gminy Limanowa za częściowe pokrycie kosztów dojazdu do Domów Wczasów Dziecięcych oraz Bankowi Spółdzielczemu za upominki w postaci gadżetów.

Wychowawczynie:
Maria Kurczab, Anna Wąsowicz, Halina Maka

Zdjęcia