Zbiórka materiałów dla dzieci z Afryki! - Kronika SP <br>w Rupniowie

Zbiórka materiałów dla dzieci z Afryki!

Problem biedy i trudności z nią związanych dotyka w różnym stopniu ludzi na całym świecie. Wszędzie spotkamy osoby potrzebujące wsparcia czy pomocy. Ważna jest umiejętność dostrzegania potrzeb innych, reagowania na nie i organizowanie właściwej pomocy.

Kształtując u dzieci i młodzieży postawy społeczno – moralne przez cały marzec w naszej szkole podejmowano działania na rzecz innych organizując poniższe akcje charytatywne:

  • „Opatrunek na ratunek” – zbiórka różnych materiałów opatrunkowych tj. gaz, bandaży, rękawiczek, płynów do odkażania, plastrów,
  • „Kup Pan szczotkę” – zbiórka past i szczoteczek do zębów,
  • „Podaj mydło!” – zbiórka mydeł.

Wszystkie zebrane materiały zostały najpierw posegregowane (w czym pomocni okazali się uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas), a następnie spakowane i przesłane do Fundacji Pomocy Humanitarnej Redeptoris Missio z siedzibą w Poznaniu, która przekazała je do misyjnych przychodni i szpitali działających na terenie Afryki.

Mamy świadomość, że skuteczność naszych działań zależy w dużym stopniu od liczby włączonych do niej osób i ich zaangażowania. Dlatego uważamy, że wszelkie nasze szkolne sukcesy w tej dziedzinie są wspólnymi sukcesami osób z nami współpracujących – nauczycieli oraz rodziców uczniów, którzy za każdym razem bardzo aktywnie włączali się w organizowane akcje - za co BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Koordynatorzy akcji
Gabriela Czop-Czachurska
Angelika Golonka
Beata Zięba

Zdjęcia