Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 - Kronika SP <br>w Rupniowie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

27 czerwca 2014

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 rozpoczęliśmy udziałem w Mszy św., w której uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, wychowawcy, nauczyciele i rodzice. W jej treści pojawiła się duszpasterska troska o to, aby młodzież zaprosiła Boga na wakacyjne szlaki.
Po nabożeństwie spotkaliśmy się w szkole. Pani dyrektor Danuta Dębska zabrała głos. Przywitała zaproszonych gości, pracowników szkoły oraz uczniów. W swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim za całoroczną pracę. Wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i stuprocentową frekwencję oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Gratulowała młodzieży wyników w nauce, a także życzyła bezpiecznych i słonecznych wakacji. Dyplomy i nagrody za osiągnięcia sportowe wręczył także pan dyrektor Robert Piwowarczyk. Ponadto pani Urszula Pałka ogłosiła wyniki konkursu SKO i również wręczyła nagrody. Na zakończenie uczniowie podziękowali nauczycielom za ich wysiłek oraz życzyli dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, koleżankom oraz kolegom słonecznych i pięknych wakacji.

Zdjęcia