ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 - Kronika SP <br>w Rupniowie

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

26 czerwca 2015

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół im. St. Wyspiańskiego w Rupniowie tradycyjnie rozpoczęła się mszą św. o godz. 9.00 odprawioną przez ks. Dariusza Bugajskiego.

Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły. Tam na korytarzu szkolnym zabrzmiał ostatni dzwonek i o godz. 10.00 nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Pani dyrektor mgr Danuta Dębska przywitała wszystkich i nastąpiło wręczenie uczniom świadectw z wyróżnieniem, nagród za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i stuprocentową frekwencję oraz listów gratulacyjnych dla rodziców. Dyplomy i nagrody za osiągnięcia sportowe wręczył pan dyrektor mgr Robert Piwowarczyk.
Dziękując za cały rok szkolny pani dyrektor mgr Danuta Dębska życzyła uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi słonecznych, bezpiecznych wakacji i wspaniałego wypoczynku.

Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2014/2015 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa.

Zdjęcia