IX Gminny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół w Rupniowie - Kronika SP <br>w Rupniowie

IX Gminny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół w Rupniowie

19 marca 2015

19 marca 2015 roku w Zespole Szkół w Rupniowie odbył się IX Gminny Konkurs Wiedzy o Życiu
i Twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów postacią i twórczością wybitnego dramaturga, poety i malarza. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz wszystkich klas gimnazjum. Przebiegał w 6 kategoriach:
- konkurs wiedzy pt. Stanisław Wyspiański - Życie i Twórczość
- konkurs recytacji poezji lub fragmentu dramatu
- konkurs pt. śpiewamy poezję Stanisława Wyspiańskiego
- konkurs pt. Przedstawiamy fragment dramatu Wyspiańskiego
- konkurs plastyczny: „Motyw zimowy –widok z okna”
- konkurs plastyczny: projekt „Secesyjnego wazonu z ornamentyką kwiatową”

Swoją obecnością zaszczyciły nas krakowskie aktorki: panie Kaja Sosnowska i Elżbieta Wójcik, znane między innymi z serialu „Szpital”. Na konkurs przybył także wieloletni krakowski przewodnik, pasjonat, znawca życia i twórczości Wyspiańskiego - Stanisław Jacek Kołodziejczyk. Jak co roku, konkurs plastyczny oceniały przedstawicielki Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu: Barbara Szota-Rekieć i Małgorzata Mróz. Zaproszenie przyjęła również pani Joanna Michalik, która pełni obecnie funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej. Gościliśmy również przedstawicieli Gminy Limanowa: zastępcę wójta Mariana Mąkę, Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej Edytę Król, Wojciecha Korabika – kierownika Wydziału Kultury i Promocji.

Do IX edycji przystąpiło 11 szkół z terenu Gminy Limanowa. Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy o życiu i twórczości Wyspiańskiego, umiejętnie recytowali wybrane przez siebie utwory, wspaniale przygotowali i zaprezentowali poezję śpiewaną oraz scenki z wybranych dramatów Wyspiańskiego. Prace plastyczne wskazywały na nieograniczoną wyobraźnię i wrażliwość estetyczną ich autorów.

Po konkursie przewodniczący jury udzielili cennych wskazówek jego uczestnikom. Docenili pracę i zaangażowanie uczniów. Byli pod wrażeniem wysokiego poziomu, jaki zaprezentowali przedstawiciele poszczególnych szkół. Stwierdzili, że uczniowie gminy Limanowa posiadają bardzo wiele talentów, które powinni rozwijać.

Koordynatorami konkursu byli następujący nauczyciele: Małgorzata Nowak, Magdalena Raczek, Marta Stolarz-Zwierczyk, Maria Smoter, Bogumiła Bubula, Anna Grzyb wraz z dyrekcją szkoły Danutą Dębską oraz Robertem Piwowarczykiem

Organizatorzy i młodzież szkolna składają podziękowania sponsorom, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie konkursu i zakup nagród dla wszystkich uczestników. Darczyńcy zaoferowali nie tylko pomoc finansową ale również rzeczową:
Urząd Gminy Limanowa
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Limanowej
Stanisław Piegza – kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich
Firma Bahlsen
Firma Mola
Bank Spółdzielczy w Limanowej
Ośrodek Szkolenia Kierowców – Robert Piwowarczyk
Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej
Stanisław Młyński – przewodniczący Rady Gminy Limanowa
Księgarnia Sokół
Parafia Nowe Rybie

Lista laureatów:

Konkurs wiedzy pt. Stanisław Wyspiański - Życie
i Twórczość:

I miejsce:      Monika Banach - Rupniów
II miejsce:     Karolina Dudek – Pasierbiec
III miejsce:    Klaudia Zelek – Młynne
III miejsce:    Magdalena Dudek – Pasierbiec

Konkurs recytacji poezji lub fragmentu dramatu:
Szkoła podstawowa:
I miejsce:      Martyna Kędroń – Stara Wieś II
II miejsce:     Julia Ociepka – Młynne
III miejsce:    Faustyna Kapturkiewicz - Rupniów
wyróżnienia:  Aleksandra Woźniak – Męcina II, Kinga Kapturkiewicz – Rupniów

Konkurs recytacji poezji lub fragmentu dramatu:
Gimnazjum:
I miejsce:     Mateusz Gądek – Pisarzowa
II miejsce:    Monika Franczak – Stara Wieś II
III miejsce:   Zuzanna Pociecha – Męcina I
wyróżnienie: Magdalena Kotara - Pasierbiec

Konkurs pt. śpiewamy poezję Stanisława Wyspiańskiego:
uczniowie gimnazjum
I miejsce:     Dominka Sławek – Kanina
II miejsce:    Magdalena Mól – Stara Wieś I
III miejsce:   Marcelina Górka – Pisarzowa
wyróżnienie: Jakub Jasiński – Męcina I

Konkurs pt. Przedstawiamy fragment dramatu Wyspiańskiego:
I miejsce:      grupa ze Starej Wsi II w składzie: Natalia Kordeczka, Kinga Król, Marcin Duchnik, Aneta Zimirska
II miejsce:    grupa z Męciny I w składzie: Julia Lupa, Jakub Lachor, Kacper Olesiak, Kacper Śliwa, Tymoteusz Wiewióra
III miejsce:   grupa z Pisarzowej w składzie: Elwira Bernacka, Justyna Raczek, Mateusz Gądek, Sylwia Młynarczyk i Filip Kryzia

Konkurs plastyczny: „Motyw zimowy –widok z okna”:
Szkoła podstawowa:
I miejsce:     Zuzanna Jasica – Pisarzowa
II miejsce:    Natalia Ryż – Męcina I
III miejsce:   Martyna Talarczyk – Stara Wieś II

Konkurs plastyczny: „Motyw zimowy –widok z okna”:
Gimnazjum:
I miejsce:     Sylwia Kowalska – Pisarzowa
II miejsce:    Bartosz Marcisz – Stara Wieś II
III miejsce:   Monika Mucha – Rupniów

Nagroda specjalna dyrektora Liceum Plastycznego: Magdalena Kotara - Pasierbiec

Konkurs plastyczny: projekt „Secesyjnego wazonu
z ornamentyką kwiatową”

Szkoła podstawowa:
I miejsce:     Patrycja Michalik – Pisarzowa
II miejsce:    Natalia Odziomek - Mordarka
III miejsce:   Grzegorz Badyla – Pasierbiec

Konkurs plastyczny: projekt „Secesyjnego wazonu
z ornamentyką kwiatową”

Gimnazjum:
I miejsce:     Justyna Duda – Stara Wieś I
II miejsce:    Zuzanna Szewczyk - Mordarka
III miejsce:   Izabela Szczygieł – Rupniów

Nagroda specjalna dyrektora Liceum Plastycznego: Anna Musiał – Stara Wieś II

Zdjęcia