Nasze wycieczki 2. - Kronika SP <br>w Rupniowie

Nasze wycieczki 2.

21 listopada 2017

W dniu 21 listopada 2017 uczniowie klas III a i  b szkoły podstawowej pojechali na wycieczkę do Krakowa. Wyjazd składał się z  dwóch wydarzeń: pierwsze to obejrzenie spektaklu filmowo – teatralno – muzycznego pt. „ Alicja w  Krainie Muzycznej Magii ” przygotowanego przez Filharmonię Futura; drugie to wizyta w  Muzeum Archeologicznym połączona ze zwiedzaniem ekspozycji o  historii praprzodków oraz udział w  Zajęciach z pradziejową ceramiką, w  czasie których każdy mógł ulepić własne naczynie gliniane w sposób jaki robili to praojcowie.

Zajęcia były bardzo ciekawe, wiele się dowidzieliśmy o najdawniejszej historii osadnictwa na terenie małopolski. Każdy wrócił nie tylko z głową nowych wiadomości, piosenkami z przedstawienia, ale też z własnym „dziełem sztuki”.

Zdjęcia