Apel wielkanocny - Kronika SP <br>w Rupniowie

Apel wielkanocny

12 kwietnia 2017


"W krzyżu cierpienie,
w krzyżu zbawienie
W krzyżu miłości nauka..."

Niech radosne Alleluja
będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości
i niezłomnej wiary.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Zdjęcia