Apel wielkanocny - Kronika SP <br>w Rupniowie

Apel wielkanocny

1 kwietnia 2015

Ks. Dariusz Bugajski przygotował Apel Wielkanocny połączony ze wspomnieniem 10 rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II oraz spotkaniem z terapeutą z limanowskiej Poradni Leczenia Uzależnień.

Temu przedświątecznemu spotkaniu towarzyszyły: modlitwa, skupienie, wspólny śpiew i życzenia wielkanocne. Wielkanoc to najważniejsze święto w naszej chrześcijańskiej tradycji. W czasach, gdy człowiek skłonny jest skupiać się raczej na zewnętrznej oprawie tych świąt, warto zwrócić myśl ku temu, co w nich najistotniejsze i zachęcić dzieci do refleksji nad męką, śmiercią Chrystusa i nad triumfem zmartwychwstania.

Warto również zastanowić się nad życiem i tym co lansuje nam świat. Temu właśnie sprzyjała prelekcja dotycząca uzależnień i omówione tematy: cele i metody leczenia uzależnienia, objawy uzależnienia, picie szkodliwe, straty, współuzależnienie, dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym, syndrom DDA (Dorosłego Dziecka Alkoholika).

Zdjęcia