Program edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” - Kronika SP <br>w Rupniowie

Program edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”

Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły (klasa ósma) wzięli udział w programie edukacyjnym „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”.

Program realizowany był przez p. Gabrielę Czop-Czachurską na lekcjach fizyki podczas omawiania zagadnień związanych z elektrycznością i prądem elektrycznym.

Podczas lekcji uczniowie realizowali omawiane zagadnienia poprzez oglądanie krótkich filmów, rozwiązywanie quizów czy uzupełnianie kart pracy, które krok po kroku pomogły im zrozumieć omawiana tematykę. Młodzież w trakcie zajęć wykonywała również ciekawe doświadczenia związane z elektryzowaniem ciał, indukcją elektrostatyczną czy obwodami elektrycznymi. Dzięki tym eksperymentom na pewno lepiej zrozumieli oni omawiane na zajęciach zjawiska i łatwiej przyswoili sobie przekazywaną wiedzę.

Lekcje z Tauronem na pewno na długo pozostaną w pamięci uczniów, bo zajęcia interaktywne są ciekawsze i dzięki aktywnemu udziałowi uczniowie lepiej zapamiętują to, czego się dowiedzieli.

Zdjęcia