Nasza Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły młodych patriotów” - Kronika SP <br>w Rupniowie

Nasza Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły młodych patriotów”

15 listopada 2018

Projekt „Szkoła młodych patriotów” był realizowany w naszej szkole od 15 marca do 14 listopada 2018 roku, kiedy to ostatecznie został podsumowany, ogłoszono wyniki licznych konkursów, wręczono nagrody. Harmonogram projektu został zamieszczony na stronie internetowej szkoły, a także ogłoszony uczniom i nauczycielom.

W projekcie wzięli udział uczniowie całej szkoły (od klas „0” – do klasy III gimnazjum), łącznie 280 uczniów z 14 klas, wraz z wszystkimi nauczycielami. Cele projektu:
1. Upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów poetyckich.
3. Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
4. Wspieranie wychowania patriotycznego dzieci poprzez formy aktywności artystycznej.
5. Kształtowanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej.
6. Popularyzowanie wśród uczniów pieśni patriotycznych.
7. Rozwijanie umiejętności recytatorskich.
8. Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci.
9. Uaktywnianie uczniów poprzez udział w konkursach.

Pierwsze miesiące, tj. kwiecień, maj zostały poświęcone na przygotowanie uczniów do realizacji projektu. Na licznych lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, godzinach wychowawczych, lekcjach języka polskiego oraz edukacji społecznej nauczyciele rozmawiali z uczniami na temat patriotyzmu, w ramach zadań domowych uczniowie mieli rozmawiać o patriotyzmie z rodzicami, dziadkami, krewnymi. Chcieliśmy, aby w ten sposób podopieczni zdobyli jak największą wiedzę na ten temat, nie tylko w szkole, ale także w domu rodzinnym. Klasa II gimnazjum zrealizowała inny projekt szkolny pt. „Polacy – niezwyciężeni?”, swoją prezentację przedstawiła na forum szkoły, pogłębiając wiedzę uczniów na temat historii Polski i jej wielkich „momentów”.

Efektem tych działań były liczne zadania wykonane przez uczniów całej szkoły:
1. Konkurs poezji patriotycznej, który odbył się 30 maja, wzięło w nim udział 42 uczniów w 3 kategoriach wiekowych: klasy I-III SP, klasy IV-VII SP, klas II-III gimnazjum. Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się na spotkaniu patriotycznym 10 czerwca. Laureaci I miejsc z każdej kategorii wiekowej zaprezentowali nagrodzoną interpretację wiersza patriotycznego.
2. Stworzenie 45 sekundowej prezentacji multimedialnej pt. „Jestem Patriotą”. 9 uczniów gimnazjum w swojej prezentacji przedstawiło za pomocą filmu, tekstu, grafiki, jak można być dziś patriotą. Najciekawsze zostały zaprezentowane na spotkaniu patriotycznym.
3. Konkurs pieśni patriotycznej, który odbył się 10 czerwca w ramach spotkania patriotycznego dla mieszkańców naszej miejscowości. W konkursie wzięło udział 17 dzieci z klas I-III SP, starsi uczniowie w ramach koncertu prezentowali pieśni patriotyczne, grając na instrumentach i śpiewając. Uczniowie mieli okazję zaprezentować przed rodzicami, dziadkami swoje talenty, co podkreślali ze wzruszeniem starsi mieszkańcy wsi.
4. Uczniowie przeprowadzili sondę wśród kolegów, rodziców i nauczycieli, na temat patriotyzmu. Jednoznacznie można stwierdzić, że wszyscy badani rozumieją patriotyzm jako wielką wartość.
5. Konkurs o złote pióro Dyrektora Szkoły pod hasłem „Moja mała ojczyzna” został rozstrzygnięty pod koniec maja. Wpłynęło 18 uczniowskich prac, szerzących patriotyzm lokalny i pięknie opisujących swoją miejscowość.
6. Każda klasa, nawet klasy „0” stworzyły piękne plakaty na temat 100-lecia Odzyskania Niepodległości, które mogli podziwiać uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziadkowie, liczni goście przybywający do naszej szkoły w ostatnim czasie. Plakaty znajdują się na naszej szkolnej „ściance patriotyzmu”.
7. 16 października zaprosiliśmy do szkoły najstarszych mieszkańców naszej wsi, którzy opowiedzieli o trudnych latach wojny, czasów po wojnie. Dzieci ze wzruszeniem i niedowierzaniem słuchały opowieści, zadawały mnóstwo pytań, przytulały się do również poruszonych seniorów.
8. W każdej klasie (od IV- IIIG ) pięcioosobowe grupy wykonały kodeksy patrioty. Wykonano 30 kodeksów, najlepsze z każdej klasy zostały nagrodzone i wywieszone na naszej szkolnej „ściance patriotyzmu”.
9. Pawie wszyscy uczniowie od klas”0” do klasy VI wykonali prace plastyczne „Ojczyzna widziana oczyma dziecka”, Łącznie oddano 111 prac, 31 prac zostało nagrodzonych w kategoriach: klasy „0”, I-III SP i klasy IV-VI. Prace zostały wywieszone, aby mogli je podziwiać rodzice i goście.
10. Naszym ogromnym przedsięwzięciem i „żywą lekcją patriotyzmu” było zorganizowanie lokalnych Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Było to już drugie takie lokalne spotkanie patriotyczne mieszkańców naszej wsi, a także zaproszonych gości. W obchodach wzięli udział: sołtys wsi Rupniów, Ochotnicza Straż Pożarna w Rupniowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Rupniowie, przedstawiciele Nadleśnictwa w Limanowej z Dyrektorem na czele, przedstawiciele Gminy Limanowa, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, mieszkańcy wsi, rodzice i uczniowie. W programie obchodów znalazło się: odśpiewanie hymnu polskiego (o godzinie 11.11), Msza święta za Ojczyznę w miejscowej kaplicy, posadzenie Dębu Niepodległości z certyfikatem nadleśnictwa, część artystyczna w szkole.
11. Podsumowanie projektu: 14 listopada 2018 roku zostały ogłoszone wyniki konkursów realizowanych w obecnym roku szkolnym, nagrodzono wszystkich zwycięzców.

Bardzo cieszymy się z ogromnego zaangażowania uczniów, rodziców w realizację wszystkich zadań; przygotowanie do konkursów, dbałość o odpowiedni ubiór, pomoc w organizacji lokalnych spotkań i udział w nich, cieszymy się z integracji szkoły ze społecznością lokalną.

Wszystkie działania podjęte przez szkołę były dowodem na współczesny patriotyzm w naszej szkole i społeczności lokalnej. Mamy nadzieję, że zostaną one na długo zachowane w pamięci, a nasz „Dąb Niepodległości” będzie zawsze przypominał o obchodach stulecia odzyskani przez Polskę.

Marta Machynia, Maria Smoter, Halina Waktor

Zdjęcia