Uroczyste pasowanie na ucznia - Kronika SP <br>w Rupniowie

Uroczyste pasowanie na ucznia

14 października 2020

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Rupniowie są już pełnoprawnymi uczniami. 14. października 2020 r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. Tradycją naszej szkoły jest ślubowanie połączone z Dniem Edukacji Narodowej.

Uroczystość w tym roku prowadziły koleżanki z Samorządu Uczniowskiego: Karolina Moskal, Martyna Halota i Wiktoria Mysza. Powitały one zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Danuta Dębska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie" i dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów oraz wręczając legitymację szkolną i dyplom pasowania.

Zanim jednak dzieci zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz przedstawienie pt. „Spotkanie z Pinokiem”.

W tej wyjątkowej chwili pani Dyrektor pogratulowała dzieciom zaprezentowanych umiejętności. Niespodziankę swoim młodszym kolegom sprawili uczniowie klas II a i b, których przedstawiciele wręczyli pierwszoklasistom miłe upominki. Potem przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia z przybyłymi na uroczystość gośćmi, na życzenia, podziękowania, uściski. Od Pana Wójta Gminy Limanowa uczniowie dostali odblaskowe elementy, które zapewnią im bezpieczeństwo w drodze do szkoły.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich. Rodzice przygotowali wspaniały tort i słodkie rożki, za co serdecznie dziękujemy.

Zdjęcia