Powitanie klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej - Kronika SP <br>w Rupniowie

Powitanie klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2015

Tradycją Zespołu Szkół w Rupniowie jest uroczystość w trakcie której uczniowie klas pierwszych SP i PG w obecności Dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, swoich rodziców i starszych kolegów składają ślubowanie od tego momentu stają się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej naszej szkoły.

Pani dyrektor mgr Danuta Dębska pasowała naszych pierwszoklasistów. Następnie wysłuchaliśmy przygotowanej przez nich części artystycznej. Po zakończeniu akademii przyszedł czas na otrzęsiny. Wszystkim już pełnoprawnym uczniom klas I serdecznie gratulujemy!

Na koniec uczniowie złożyli pedagogom życzenia, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przedstawili część artystyczną z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Podniosła atmosfera, oprawa artystyczna, tekst przysięgi, symboliczny moment pasowania na ucznia nie pozwalają wymazać ze wspomnień tej uroczystości.

Zdjęcia