Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW - Kronika SP <br>w Rupniowie

Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW

5 marca 2020

Dzieci z oddziałów przedszkolnych 5. i 6.- latków odwiedziły strażaków z jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. W sali edukacyjnej „Ognik” odbyły się krótkie przeszkolenia dla małego pomocnika Strażaka. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom specyfiki pracy straży pożarnej oraz zasad bezpiecznego zachowania się podczas zagrożenia pożarowego w domu, w szkole i w miejscu publicznym. Strażacy zaprezentowali wyposażenie a także sprzęty niezbędne podczas akcji ratunkowych. Przypomnieli też zasady udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki uczestniczyły również udział w akcji ewakuacyjnej z zadymionego pomieszczenia, właściwym zgłaszaniu pożaru przez telefon i utrwaliły sobie numery alarmowe.

Podczas spotkania dzieci uzyskały cenną wiedzę dotyczącą niebezpiecznej i odpowiedzialnej pracy straży pożarnej i przede wszystkim poznały zasady bezpiecznych zachowań podczas zagrożenia.

Zdjęcia