Wspomnienia zachowają się - Kronika SP <br>w Rupniowie

Wspomnienia zachowają się

8 maja 2015

8 maja, w 70-ą rocznicę zakończenia II wojny światowej, uczniowie klas II G: Małgorzata Ptaszek, Kinga Pączek, Sylwia Pędzik, Patrycja Pasoń, Agnieszka Moskal i Wojciech Tabak zaprezentowali swój projekt szkolny „Ziemia limanowska w czasie II wojny światowej – wspomnienia” W ten sposób chcieli uczcić tych, żyli, pracowali, walczyli i niestety często ginęli za Ojczyznę w tamtych okrutnych czasach. Uczniowie zwrócili uwagę ,że mieli „…wyjątkową , a zarazem ostatnią szansę, by porozmawiać i stanąć oko w oko z pokoleniem, które doskonale zna losy ziemi limanowskiej w czasie okupacji niemieckiej i które niestety odchodzi. Możemy wysłuchać ich autentycznych opowieści, spisać je i jednocześnie dać młodszemu pokoleniu możliwość głębszego zapoznania się z emocjami człowieka, który doświadczył okrucieństwa wojny…”

Poprzez realizację projektu uczniowie chcieli udowodnić, że „…nasze pokolenie nie zapomina o straszliwym losie naszych dziadków i pradziadków, o wielkiej historii naszej Ojczyzny…” Podkreślali, że” Wiemy, że dzięki nim żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce, możemy cieszyć się wolnością. Pamiętamy słowa wielkiego Polaka, Świętego Jana Pawła II: „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości” I aby spełniły się słowa Pana Szczepana Kocęby „Nigdy więcej wojny„

W ramach projektu uczniowie spotkali się i rozmawiali z osobami, które przeżyły II wojnę światową. Szczególnie interesujące było spotkanie z Panem Szczepanem Kocębą, który w tym roku kończy 108 lat, był uczestnikiem wojny, pracował i walczył dla Ojczyzny. Jest dla nas wzorem.

Efektem projektu jest zebranie wszystkich wspomnień ( naszych i starszych kolegów, już absolwentów tej szkoły) i stworzenie książki. Dzięki temu wspomnienia zachowają się dla młodszych pokoleń.

Zdjęcia