Podsumowanie realizacji Programu z Pandą! - Kronika SP <br>w Rupniowie

Podsumowanie realizacji Programu z Pandą!

„Program z Pandą” to edukacyjna przygoda przygotowana przez Fundację WWF Polska, która porusza kwestie ochrony przyrody i klimatu, a w której uczestniczyli uczniowie obu klas siódmych.

Realizacja programu trwała od lutego do października bieżącego roku i polegała na zapoznaniu uczniów z podstawowymi informacjami na temat zmieniającego się klimatu na naszej planecie i udzieleniu odpowiedzi na pytanie, jakie działania mają obecnie największy sens, by go chronić.

W ramach wybranej ścieżki, której przewodnikiem był niedźwiedź polarny uczniowie:
- zrealizowali trzy scenariusze podstawowe („O tym, co zmienia klimat” , „O zwierzętach i ochronie ich siedlisk”, „Co zagraża mieszkańcom Bałtyku”) oraz dwa scenariusze dodatkowe („Pogoda i klimat” , „Zwierzęta Arktyki”);
- wykonali dwie aktywności praktyczne – jedna polegała na przeprowadzeniu doświadczeń związanych z pogodą, klimatem i właściwościami wody, a druga aktywność dotyczyła wykonania „Kulek mocy na wyprawę na biegun północny”, czyli pysznych ciasteczek w kształcie niedźwiedzia polarnego, które bardzo szybko zostały skonsumowane przez uczniów;
- zorganizowali trzy działania angażujące całą społeczność szkolną (Dzień Wody, Święto Drzewa, Dzień Zwierząt).

Zaproponowane w czasie realizacji programu scenariusze, aktywności i działania przyczyniły się nie tylko do pogłębienia wiedzy uczniów, ale i innego ich postrzegania na kwestie związane z ochroną klimatu.

Gabriela Czop-Czachurska
koordynator programu

Zdjęcia