Spotkanie z Policjantem - Kronika SP <br>w Rupniowie

Spotkanie z Policjantem

27 kwietnia 2018

St. sierż. Dariusz Ciba (Wydział Prewencji, Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii) przedstawił problematykę uzależnień wśród młodzieży. Wspomniał o agresji rówieśniczej wynikającej z fascynacji grami. Poszerzył naszą wiedzę o informacje o cyberprzemocy i zagrożeniach z niej wynikających, jakie są jej konsekwencje (zarówno dla ofiar jak i sprawców) oraz jak sobie z nią radzić. Przypomniał zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz uświadomił uczestników spotkania o odpowiedzialności karnej. Uczniowie z zainteresowaniem i uwagą słuchali rad i wskazówek funkcjonariusza. Spotkanie zaowocowało zgłębieniem wiedzy o zasadach bezpieczneństwa w sieci.

Zdjęcia