Spotkanie Patriotyczne w szkole w Rupniowe - Kronika SP <br>w Rupniowie

Spotkanie Patriotyczne w szkole w Rupniowe

10 czerwca 2018

10 czerwca 2018r w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie w ramach projektu ,,Szkoła młodych patriotów” odbyło się Spotkanie Patriotyczne połączone z Konkursem Pieśni Patriotycznej dla uczniów klas I-III SP.

Na wstępie przypomniany został znany wiersz C .K Norwida ,,Moja piosnka II” i utwory Chopina zagrała na pianinie uczennica klasy klasy III gimnazjum – Natalia Kokoszka. Następnie publiczność miała okazję przypomnieć sobie wielkie momenty i smutne chwile w historii Rzeczypospolitej oglądając film pt. ,,Animowana historia Polski”. Krystian Ślusarczyk – laureat wielu prestiżowych międzynarodowych nagród zagrał na saksofonie jedną z popularnych patriotycznych melodii.

Kolejną częścią spotkania był Konkurs Pieśni Patriotycznych pod hasłem ,,Kto ty jesteś ?– Polak… ”. Do komisji konkursowej powołano: p. Stefanię Mroczek – długoletnią członkinię KGW w Rupniowie, p. Annę Ślusarczyk – wieloletnią nauczycielkę szkoły, p. Adama Kita – sołtysa wsi Rupniów, ks. Łukasza Kicka – wikariusza parafii Nowe Rybie.
Po wysłuchaniu pięknych i długich dziecięcych interpretacji jury ustaliło następujący werdykt:
1 miejsce: Kamil Wroński, Kinga Białoń
2 miejsce: Natalia i Wiktoria Zapała, Julita i Martyna Halota
3 miejsce: Jakub Smoter, Bartosz Zaręba

W czasie obrad komisji uczniowie klas starszych zaprosili zebranych na koncert. Wykonywali utwory patriotyczne lub grali na wielu instrumentach. W trakcie spotkania uczennica klasy IV Martyna Halota przeczytała swoją pracę, którą napisała na konkurs literacki pt. ,,Moja mała ojczyzna”.


klasy I-III:
I miejsce: Julita Halota
II miejsce: Aleksandra Polak
III miejsce: Dawid Lizak, Michał Kuzak
wyróżnienia; Kinga Białoń, Julia Piwowarczyk, Gabrysia Kucharczyk, Małgosia Smoter

klasy IV- VI:
I miejsce: Justyna Kozak
II miejsce: Dominika Zapała
III miejsce: Karolina Przechrzta

gimnazjum:
I miejsce: Karolina Smaga
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Piotr Woźniak
wyróżnienie: Marta Jurek

Na koniec głos zabrała pani Stefania Mroczek, pamiętająca cieżkie wojenne czasy- powiedziała krótko i dobitnie, aby modlić się o pokój, bo wojna to glód i nieszczęście.

Po części oficjalnej wszyscy zebrani zostali zaproszeni na gorący poczęstunek- jedno z dań kuchni polowej, przygotowany przez panie Marię Rusin i Justynę Żurek.

Swoją obecnością zaszczycili nas zastępca wójta Gminy Limanowa- pan Marian Mąka, pan Marek Ziaja- reprezentujący Urząd Gminy Limanowa, pan Wojciech Korabik – z wydziłu Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Gminy Limanowa, przedstawicielki KGW w Rupniowie, pan Adam Kita- sołtys wsi Rupniów, reprezentanci OSP w Rupniowie, mieszkańcy Rupniowa, rodzice oraz uczniowie.

Spotkanie patriotyczne miało na celu włączenie się w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości, a także integrację środowiska szkolnego i lokalnego.

Koordynatorki projektu: pani Marta Machynia, Maria Smoter, Halina Waktor.

Zdjęcia