Projekt "Jeżdżę z głową" - Kronika SP <br>w Rupniowie

Projekt "Jeżdżę z głową"

luty/marzec 2018

Tuż po feriach 2018 roku uczniowie klas 3A i 3B realizowali projekt "Jeżdżę z głową", współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Spotkania odbywały się w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych. Brało w nich udział 28 uczniów naszej szkoły wraz z dwoma opiekunami.

W ramach projektu „Jeżdżę z głową” zrealizowano 16 godzin nauki jazdy na nartach, które prowadzone były przez profesjonalnych instruktorów.

Zajęcia odbywały się w stacji narciarskiej w Laskowej. Projekt zakładał przede wszystkim nabycie przez uczestników umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach. Założony cel został w pełni zrealizowany.

Zdjęcia