Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty dla Magdaleny Raczek i Marty Machyni - Kronika SP <br>w Rupniowie

Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty dla Magdaleny Raczek i Marty Machyni

28 października 2015

21 października 2015 r. w Małopolskim Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu odbyła się wyjątkowa uroczystość. Jak co roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Małopolski Kurator Oświaty wyróżnił zasłużonych dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek z powiatu gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego. Wśród nagrodzonych znalazły się nauczycielki z naszej szkoły: Magdalena Raczek - nauczyciel języka polskiego i Marta Machynia - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, które otrzymały Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty. O sukcesie pań zdecydowały wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a przede wszystkim bardzo dobre efekty nauczania przedmiotów potwierdzone wysokimi wynikami na egzaminie gimnazjalnym oraz sukcesy ich uczniów w konkursach. Wszystkie lata pracy nauczycielek owocowały wieloma sukcesami uczniów w konkursach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Podopieczni Magdaleny Raczek w latach 2009/10, 2013/2014 i 2014/2015 uzyskali tytuły finalistów Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego, natomiast w roku 2010/2011 uczennica zdobyła tytuł laureata. Oprócz tego zdobywali wysokie miejsca w konkursach recytatorskich, literackich na szczeblu powiatowym i gminnym. Uczniowie pani Marty Machyni corocznie osiągają wysokie miejsca w konkursach historycznych, uzyskując tytuły finalisty i laureata. Tylko w roku szkolnym 2014/2015 jej wychowankowie uczestniczyli w czterech konkursach historycznych: Małopolskim Konkursie Historycznym, Konkursie Historycznym "Walka Polaków o niepodległość i granice w latach 1914-1921. Wielkie bitwy i bohaterowie wydarzeń" oraz Turnieju Gier: "Wielka Wojna w Małopolsce- pamięć i tożsamość", w których to konkursach trzykrotnie uzyskali tytuł finalisty. Największym sukcesem był tytuł laureata w Ogólnopolkim Konkursie Historycznym im. Majora Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy". Obie panie są głównymi koordynatorkami organizowanych corocznie w Zespole Szkół w Rupniowie Gminnego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Stanisława Wyspiańskiego oraz Miejsko-Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci niepełnosprawnych. Oprócz tego wzorowo organizują i inicjują szkolne projekty edukacyjne, motywując przy tym uczniów do ich realizacji. Prowadzą działalność wychowawczą w klasie i szkole przez organizowanie wycieczek, konkursów szkolnych o tematyce humanistycznej i historycznej, udział w spektaklach teatralnych. Są również egzaminatorami OKE w Krakowie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Osiągnięcia wymienione powyżej to tylko niektóre spośród licznych sukcesów nauczycielek. Serdecznie gratulujemy i życzymy dlaszych znaczących efektów pracy.

Zdjęcia