Nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej <br>im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie - Kronika SP <br>w Rupniowie

Nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej
im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie

16 maja 2019

16 maja 2019 roku Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie został uroczyście nadany Sztandar. O godzinie 9.15 przed budynkiem szkoły zebrali się uczniowie wszystkich klas. W odpowiednim porządku przeszli do kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie o godzinie 9.30 została odprawiona uroczysta koncelebrowana Msza Święta pod przewodnictwem proboszcza parafii Nowe Rybie – księdza Jerzego Kulpy.

Około godziny 11.00 rozpoczęły się szkolne uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu szkoły pani dyrektor Danuta Dębska powitała zebranych gości: panią Małgorzatę Lenartowicz - starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie, pana Jana Skrzekuta - Wójta Gminy Limanowa, ks. Jerzego Kulpę - proboszcza Parafii Nowe Rybie, panią Edytę Król - dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół, pana Stanisława Adama Kitę - wiceprzewodniczącego Rady Gminy Limanowa i sołtysa Rupniowa, pana Wojciecha Korabika - kierownika Wydziału Kultury i Promocji, pana Henryka Zapałę - naczelnika OSP Rupniów, panią Marię Franczak – przewodniczącą KGW Rupniów, panią Rozalię Rojek - przewodniczącą KGW Rupniów-Bednarki, panią Małgorzatę Mróz - pedagoga Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, pana Stanisława Jacka Kołodziejczyka z Towarzystwa Miłośników Zabytków Krakowa, pana Czesława Świątko - emerytowanego nauczyciela naszej szkoły, panie pełniące funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców w poprzednich kadencjach: Krystynę Ziębę, Małgorzatę Kokoszkę, Radę Rodziców szkoły z przewodniczącą p. Edytą Franczak, absolwentów szkoły, a zarazem autorów hymnu - Olgierda Halotę i Kacpra Ślusarczyka. Podziękowała wszystkim darczyńcom i przyjaciołom szkoły. Szczególną wdzięczność wyraziła wobec Rady Rodziców, która dzięki własnym inicjatywom zebrała potrzebną kwotę na zakup Sztandaru.

Rada Rodziców uroczyście przekazała sztandar pani dyrektor Danucie Dębskiej, a ona wręczyła go pocztowi sztandarowemu uczniów. Po zakończeniu ceremonii przekazania, odbyło się pierwsze ślubowanie na nowy Sztandar. Tekst przysięgi wypowiedzieli przedstawiciele uczniów wszystkich klas.

Kolejnym punktem była krótka prezentacja Sztandaru. Zebrani mogli zobaczyć, jak wygląda jego awers i rewers. Dyrektor pani Danuta Dębska przedstawiła jego wygląd: Sztandar, obszyty złotymi frędzlami, jest umieszczony na drzewcu z okuciami i głowicą. Na rewersie sztandaru: na biało czerwonym tle - naszych barwach narodowych, w centralnym miejscu umieszczono Godło Polski - orła w koronie, który jest znakiem początków Państwa Polskiego, dumy i autonomii. Kochamy naszą ojczyznę, staramy się znać i szanować jej historię, jej tradycje i symbole. Na awersie na szafirowym tle widnieje: nadruk wykonany techniką fotograficzną, jako wykadrowana kopia portretu patrona szkoły Stanisława Wyspiańskiego - "Autoportret szafirowy" z 1894r. Wokół złotymi literami nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie oraz pod portretem motto: "Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny" (cytat z dramatu St. Wyspiańskiego „Powrót Odysa”).

Pani Dyrektor Danuta Dębska podkreśliła w swoim przemówieniu, jak wielkim wydarzeniem jest dzień nadania Sztandaru dla całej szkoły. Oświadczyła, że Sztandar, który miała zaszczyt przyjąć w imieniu naszej społeczności szkolnej, jest symbolem więzi integrującym szkołę i jej najbliższe środowisko. Będzie znakiem łączącym tych, którzy opuszczają progi szkoły, obecnych, jak i przyszłych uczniów. To również znak rozpoznawczy, symbol naszego zakorzenienia w historii i tradycji Polski - Naszej Ojczyzny. Zwracając się szczególnie do uczniów, podkreśliła, że dokonując życiowych wyborów powinni kierować się honorem, uczciwością, szacunkiem i skromnością oraz pamiętać o tym, że są spadkobiercami dorobku historyczno-kulturowego Polaków i powinni czerpać z dziejów Polski to, co najpiękniejsze.

Wzruszające przemówienie zamykało najważniejszą część uroczystości, jednak nie stanowiło jej końca. Kolejnym miłym akcentem była część artystyczna przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod opieką pań Urszuli Pałki i Wioletty Bukowiec. Prowadzące przeczytały fragmenty prac uczniów naszej szkoły, którzy wzięli udział w Konkursie o Złote Pióro Dyrektora Szkoły. Ciewawym fragmentem tej części była projekcja filmu wyreżyserowanego przez Kamila Folwarskiego. Prezentacja zabrała nas na wirtualną wędrówkę po szkole. Zgromadzeni mogli podziwiać nauczycieli oraz uczniów podczas codziennej nauki i pracy. W projekcji nie zabrakło również miejsca na wspomnienia. Uczniowie w swoim filmie pochwalili się osiągnięciami oraz przedstawili relację z wydarzeń i konkursów, które miały miejsce w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w ostatnich kilkunastu latach. Ten uroczysty dzień uświetnili również pięknym śpiewem i recytacją wierszy patrona szkoły.

Po części artystycznej zabrali głos zaproszeni goście, którzy w swych wypowiedziach podkreślili wyjątkowy charakter tej uroczystości. Pozostawili również swoje wpisy w Kronice Szkolnej.

Wydarzenie nadania Sztandaru Szkole Podstawowej w Rupniowie było dla całej społeczności szczególnym wydarzeniem i pozostanie w pamięci rodziców, nauczycieli i uczniów na wiele lat.

Zdjęcia