POWIATOWY KONKURS WIEDZY O OCHRONIE PRZYRODY - Kronika SP <br>w Rupniowie

POWIATOWY KONKURS WIEDZY O OCHRONIE PRZYRODY

10 października 2019

Dnia 10 października w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbył się „Powiatowy konkurs wiedzy o ochronie przyrody”, realizowany w ramach „Programu edukacji ekologicznej społeczeństwa w Powiecie Limanowskim 2019” dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o ochronie przyrody, kształtowanie świadomości ekologicznej oraz wypracowanie wrażliwości na otaczający świat przyrody wśród młodzieży szkolnej.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Patrycja Banach i Julia Smoter z klasy IV, Martyna Halota z klasy VI oraz Emilia Kucharczyk z klasy VIII. Łącznie w konkursie wzięło udział 106 dzieci.

Dziewczynki w trakcie konkursu musiały się wykazać wysokim poziomem wiedzy na temat ochrony przyrody na terenie powiatu limanowskiego rozwiązując test składający się z 30 pytań, zarówno otwartych jak i zamkniętych, z zakresu wydanego „Atlasu form ochrony przyrody powiatu limanowskiego”.

Co prawda nie udało się zakwalifikować do grona najlepszych, ale na pewno wiedza, którą uczennice zdobyły studiując literaturę wymaganą do konkursu na długo pozostanie w ich pamięci, zwłaszcza, że dotyczyła ona ochrony przyrody w naszym powiecie.

Zdjęcia