IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” - Kronika SP <br>w Rupniowie

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja -Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadaniem konkursowym będzie wykonanie w dowolnej technice prac plastycznych w formacie A3, na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych. Każda ze zgłoszonych szkół do 29 marca powinna przekazać do Placówki Terenowej KRUS najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej wraz z formularzami zgłoszeniowymi i oświadczeniami rodziców czy opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku.

Dla laureatów wojewódzkiego i centralnego konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.

W szkole odbyło się szkoleniowe spotkanie dzieci z pracownikami KRUS, którego celem było przygotowanie merytoryczne młodych artystów.

Prace podpisane z tyłu: imię, nazwisko, klasa, oddajemy do 26.03.2019 r. – do p. M. Stolarz-Zwierczyk. Zachęcamy do wzięcia udziału klasa, która zgłosi najliczniejszą ilość prac otrzyma nagrodę niespodziankę.

Zdjęcia