Konkurs kolęd w języku angielskim i niemieckim - Kronika SP <br>w Rupniowie

Konkurs kolęd w języku angielskim i niemieckim

18 grudnia

Tradycją ubiegłych lat odbył się w naszej szkole Konkurs kolęd w języku angielskim i niemieckim. Wszystkie klasy zaangażowały się i przygotowały do konkursu.

Jury w składzie: Gabrriela Czop - Czachurska, ks. Janusz Liszka, ks. Dariusz Bugajski oceniało znajomość słów kolęd, długość i trudność utworu i ogólne wykonanie.

Najlepiej zaprezentowały się klasy 2 SP i 5 SP - zdobyły I miejsce, II miejsce przyznano klasom 1 SP i 3 SP, natomiast III miejsce wywalczyła klasa 1a

Za udział w konkursie uczniowie otrzymali słodycze ufundowane przez Radę Rodziców

Zdjęcia