Szkolny Dzień Ziemi - Kronika SP <br>w Rupniowie

Szkolny Dzień Ziemi

18 maja 2018

Każdego roku, aby przypomnieć uczniom, że powinniśmy dbać o naszą planetę nauczyciele przyrody organizują Szkolny Dzień Ziemi. W tym roku pani Gabriela Czop-Czachurska dnia 18 maja zaprosiła do naszej szkoły przedstawiciela Nadleśnictwa Limanowa – pana Kacpra Bierowiec, który przeprowadził ciekawą lekcję przyrody. Spotkanie z reprezentantem Nadleśnictwa Limanowa odbyło się w dwóch grupach:
- gr I – dzieci z OP oraz uczniowie klas I-III SP
- II gr – uczniowie klas IV – VII SP

Zaproszony gość przybliżył uczniom informacje dotyczące form ochrony przyrody w rejonie limanowskim, opowiedział o lesie i jego ochronie. Przypomniał również, że my jako ludzie jesteśmy gośćmi w lesie i musi szanować zwyczaje zwierząt w nim mieszkających. W czasie spotkania uczniowie dowiedzieli się także jakie są najczęstsze przyczyny pożarów lasu oraz jak destrukcyjny wpływ na środowisko ma wyrzucanie odpadów do lasu. Prelegent omówił również konsekwencje nieodpowiedzialnych zachowań np. wjeżdżanie na obszary leśne motocyklami lub quadami. W trakcie niecodziennej lekcji przyrody uczniowie mieli możliwość z bliska obserwować patyczaka, wypreparowane owady czy zobaczyć pasożyta drzew tzn. „czarci miotłę”.

Na koniec spotkania gość zadawał uczniom pytania dotyczące omawianych zagadnień i za prawidłowe odpowiedzi nagradzał drobnymi upominkami. Również uczniowie mieli możliwość zadawania panu leśniczemu nurtujące ich pytania, na które otrzymywali wyczerpującą i satysfakcjonującą odpowiedź. Całe spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane wiadomości na pewno poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci.

Poprzez prelekcję przedstawiciela Nadleśnictwa Limanowa nauczyciele przyrody starali się uświadomić uczniom jak ważną rzeczą w życiu każdego człowieka jest poczucie przynależności do środowiska oraz poczucie odpowiedzialności za jego stan, a spotkanie z panem Kacprem miało być apelem do świadomości wszystkich uczniów, aby zdawali sobie sprawę, że działanie przeciwko naturalnemu środowisku to po prostu działanie przeciwko samemu sobie.

Zdjęcia