Dzień Edukacji Narodowej - Kronika SP <br>w Rupniowie

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2016

Dnia 13.10.16 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela, połączona ze ślubowaniem uczniów klasy pierwszej gimnazjum. Na początku w humorystyczny sposób poznaliśmy historię powstania zawodu nauczyciela i jego rozwój do dnia dzisiejszego. Następnie uczniowie klasy pierwszej gimnazjum po krótkiej części artystycznej wypowiedzieli uroczyście słowa ślubowania. Zanim stali się w pełni członkami naszej szkolnej społeczności, musieli przejść specjalny test przygotowany przez starszych kolegów – wykazać się podstawową wiedzą na temat szkolnego życia. Każdy z „pierwszaków” brał w nim udział i wszystkim udało się przejść go pomyślnie.

Po części artystycznej Pani Dyrektor wręczyła nauczycielom i pracownikom obsługi nagrody dyrektora szkoły za wyróżniającą pracę dydaktyczno - wychowawczą. Podziękowała pani Krystynie Grucel – Zięba za wieloletnie pełnienie funkcji przewodniczącej Rady Rodziców.

Wszystkim nauczycielom naszej szkoły z okazji ich święta jeszcze raz dziękujemy za serce i wysiłek włożony w kształtowanie naszych charakterów i przekazywaną wiedzę.

Zdjęcia