Zespół Szkół w Rupniowie już po raz ósmy spełnia marzenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Limanowa. - Kronika SP <br>w Rupniowie

Zespół Szkół w Rupniowie już po raz ósmy spełnia marzenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Limanowa.

1 lutego 2017„Każde dziecko ma marzenie, ale nie każde może je spełnić samodzielnie”

Anna Dymna

Zespół Szkół w Rupniowie już po raz ósmy spełnia marzenia dzieci niepełnosprawnych
z terenu Miasta i Gminy Limanowa.

1 lutego 2017r. uczestnicy VIII Miejsko – Gminnego Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego pt. „Witraż Bożonarodzeniowy” wraz z rodzicami i nauczycielami spotkali się na jego uroczystym podsumowaniu, połączonym z zabawą karnawałową. Honorowy patronat nad imprezą objęli Wójt Gminy Limanowa oraz Burmistrz Miasta Limanowa.

W imprezie wzięło udział 47 uczniów z oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów z 11 szkół.

Spośród zaproszonych gości na uroczystość przybyli: Marian Mąka – Zastępca Wójta gminy Limanowa, Małgorzata Lenartowicz - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, Edyta Król - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej, Wojciech Korabik - Kierownik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Gminy Limanowa, Urszula Nowogórska - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Waldemar Żurek – Zastępca Prezesa Banku Spółdzielczego w Limanowej, Sabina Załupska – Kierownik Działu Marketingu BS w Limanowej, Dorota Musiał - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej, Jacenty Musiał - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi, ksiądz Dariusz Bugajski, Marta Królik.

Jury konkursu w składzie: Aleksander Majerski, Wiesława Joniec, Jolanta Wąsowicz, Barbara Lisek, Jolanta Janas zwróciło uwagę na bardzo wysoki poziom wszystkich prac, które charakteryzowała oryginalność oraz pomysłowość.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody. Były one spełnieniem ich marzeń, co dla nas, jako organizatorów, jest priorytetem. Zobaczyć bowiem szeroki uśmiech na twarzy niepełnosprawnego czy chorego dziecka jest bezcenne. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego zaangażowania i wsparcia wielu instytucji, ludzi oraz całej rzeszy naszych przyjaciół, takich jak: Urząd Gminy Limanowa, Urząd Miasta Limanowa, Władysław Pazdan – Wójt Gminy Limanowa, Marian Mąka – Zastępca Wójta Gminy Limanowa, Edyta Król – Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej, Urszula Nowogórska - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, ksiądz Kazimierz Basista - Parafia Nowe Rybie, Rafał Woźniak - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji, Stanisław Piegza – Kierownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, Bogusław Sukiennik – właściciel Firmy Tik – Tak, Metsa Tissue Producent Papieru Lambi i Mola, Bank Spółdzielczy w Limanowej, Ośrodek Szkolenia Kierowców - Robert Piwowarczyk, Władysław Sułkowski, Renata i Grzegorz Wojtowicz – firma Transport Drogowy, Firma Balshen, Renata i Stanisław Młyńscy, Firma ABS Jet-Service - Maria Sewielska, Jerzy Uryga - Firma Handlowo – Usługowa Jurger, Mirosław Bubula - Księgarnia „Nowa”, Krzysztof Iwan - Biuro Usług Finansowo – Księgowych Fis – Kuz, Firma Emiter, Dorota i Jacenty Musiałowie, Janina Wójcik - Salon Fryzjerski „Image” w Limanowej, Paweł Cieślik - Firma Przewozowa „Turystyka”, Beata Ryś - Firma Handlowo – Usługowa Hydromix, , Księgarnia „Sokół”, Sklep Wielobranżowy „Bobas”, ks. Dariusz Bugajski, Bogumiła Lach i Agnieszka Biernat – Gabinet Odnowy Biologicznej z Elementami Rehabilitacji, Impuls Contractor Spółka z.o.o. Spółka Komandytowa, Salon Fryzjerski „Trendy” - Natalia Goryczka, sklep sportowy GOL, Salon Fryzjerski Bogusława Mamak i Barbara Golińska oraz darczyńcy anonimowi. Wykwalifikowaną opiekę medyczną sponsorował Piotr Wyrwa - właściciel Centrum Szkoleń Ratowniczych w Limanowej. Dzisiejszy dzień był okazją do złożenia im wszystkim serdecznych podziękowań.

Oprawę uroczystości uświetnił DJ Lech Zwoliński, który z wielkim zaangażowaniem organizował różnorodne konkursy i zabawy taneczne. Dzięki niemu dzieci, uczniowie oraz dorośli mogli spędzić radosne chwile przy muzyce. Konkursy były możliwością do wręczenia kolejnych upominków. Dużą atrakcją były nagrody specjalne, których w tym roku było wyjątkowo dużo. Warto również wspomnieć o smacznych, ciepłych posiłkach oraz słodkich poczęstunkach. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali ratownicy z Centrum Szkoleń Medycznych Piotr Wyrwa w Limanowej: Bogusław Chudy i Roman Pytko.

Zaangażowanie sponsorów, udana zabawa, szczęście i uśmiech na twarzach dzieci utwierdzają nas w przekonaniu, że to, co robimy ma sens i wartość. Cieszymy się, że jak mówią rodzice „(...) przez cały rok dzieci czekają z utęsknieniem na ten cudowny, niepowtarzalny dzień". O wdzięczności rodziców świadczą też słowa umieszczone w kronice pamiątkowej: "Wspaniała zabawa, radość, jaką obdarowujecie Państwo nasze dzieci nie jest żadną miarą mierzalna. Ta radość, która pozostaje w sercach naszych dzieci, niech będzie największym podziękowaniem".

Słowa podziękowania kierujemy do pracowników obsługi za zaangażowanie i pomoc w organizacji imprezy. Jest już tradycją, że w przygotowania zabawy wzorowo włączają się uczniowie naszej szkoły. W tym roku byli to: Dominika Sarata, Wiktoria Bogacz, Wiktoria Zelek, Magdalena Halota, Krzysztof Raczek, Arkadiusz Rzeźnik, Marta Matląg, Sylwia Ubik, Klaudia Brewczyńska, Karolina Dudek, Katarzyna Szumańska, Iwona Kołodziej, Sebastian Przechrzta, Marcin Nowak, Jakub Kulig, Jakub Przechrzta, Patrycja Dudek, Marlena Opach, Karolina Twaróg, Michał |Ciszek, Eryk Jurek.

Wszystkim Darczyńcom w imieniu własnym, dzieci, rodziców, opiekunów składamy serdeczne podziękowanie za dar szczerego serca.
Organizatorzy: Renata Lisek, Marta Machynia, Urszula Pałka, Beata Ryś, Wioletta Bukowiec, Maria Uryga.

Zdjęcia