"Konkurs plastyczny "Zaprośmy anioły do szkoły" - Kronika SP <br>w Rupniowie

Konkurs plastyczny "Zaprośmy anioły do szkoły"

12 stycznia 2015

Konkurs plastyczny "Zaprośmy anioły do szkoły" został rozstrzygnięty! Spośród 24 prac nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach:
I Anioły wiszące
1 Miejsce EMILKA KOLARZ lat 6
2 Miejsce BARTOSZ ZARĘBA lat 6
3 Miejsce JULIA SMOTER lat 5

II Anioły stojące
1 Miejsce DAWID JÓZKOWICZ kl. I SP
2 Miejsce ANNA DUTKA kl. II SP
3 Miejsce JULIA BANAT lat 6

Wszyscy artyści otrzymali nagrody i dyplomy. Dziękujemy anonimowym sponsorom.

Zdjęcia