BRAWA dla naszych gimnazjalistów z rocznika 2002 <br>i i uczących ich nauczycieli! <br>Polscy uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej OECD! - Kronika SP <br>w Rupniowie

BRAWA dla naszych gimnazjalistów z rocznika 2002
i i uczących ich nauczycieli!
Polscy uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej OECD!

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment, czyli Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) realizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i przedstawicieli krajów członkowskich. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co 3 lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych państwach.

Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od roku 2000. W badaniu PISA 2018 wzięło udział ponad 660 tysięcy uczniów z 79 krajów i regionów świata, a w Polsce – 5 663 osoby wybrane losowo, z także wylosowanych 227 gimnazjów.

Z Publicznego Gimnazjum w Rupniowie wylosowano 30 uczniów, którzy wzięli udział w tym badaniu. Matematyka, czytanie ze zrozumieniem oraz nauki przyrodnicze to dziedziny, w których polscy piętnastolatkowie znaleźli się na unijnym podium. Polscy uczniowie w rozumowaniu matematycznym wyprzedzają w Unii Europejskiej wszystkich poza młodymi Estończykami. W rozumieniu tekstu polska młodzież zajmuje IV miejsce wśród krajów Unii, a w naukach przyrodniczych jest na III pozycji.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podkreślił, że: wyniki polskich uczniów w badaniu PISA 2018 lokują ich wśród najlepszych na świecie. To istotna informacja na temat pewnego aspektu polskiej edukacji i powód do dużej satysfakcji.

Słowa ministra potwierdzają, że #PISA2018 to wielki sukces polskich gimnazjów! Gratulacje!

Zdjęcia