Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Krajobrazu - Kronika SP <br>w Rupniowie

Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Krajobrazu

20 października 2019

20 października to Międzynarodowy Dzień Krajobrazu - święto ustanowione przez Radę Europy z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się w obchody Dnia Krajobrazu, w ramach których nauczyciele przedmiotów przyrodniczych – G. Czop-Czachurska oraz J. Potoniec zorganizowali warsztaty przyrodniczo-ekologiczne prowadzone przez przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – p. Iwonę Szczygieł oraz p. Annę Świsterską.

Warsztaty odbywały się 22 października w dwóch grupach wiekowych – młodsi (dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas 1-3) oraz starsi (uczniowie klas 4-8) i trwały dwie godziny lekcyjne. Tematem przewodnim warsztatów był Popradzki Park Krajobrazowy. Prelegentki zapoznały uczniów nie tylko z walorami przyrodniczymi parku, ale również z florą i fauną występującą na jego terenie. W trakcie warsztatów uczniowie między innymi nauczyli się rozpoznawać pospolite gatunki drzew iglastych oraz liściastych, liczyć wiek drzewa, mogli z bliska pooglądać motyle występujące na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, odcisnąć na piasku tropy zwierząt takich jak dzik czy sarna oraz sprawdzić jak ciężkie poroże musi dźwigać na swojej głowie jeleń.

Serdecznie dziękujemy obu paniom za niezwykle ciekawe warsztaty.

Zdjęcia