Dzień Bezpiecznego Internetu - Kronika SP <br>w Rupniowie

Dzień Bezpiecznego Internetu

14 marca 2017

W 2017 roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodziliśmy pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”. To już 13. edycja tego wydarzenia w Polsce poświęcona bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci.

W ramach tego przedsięwzięcia klasy drugie gimnazjum podjęły aktywność związaną z przypomnieniem zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieciowych. Zrobiły to w formie filmu w programie Windows Movie Maker. Ponadto dla klas IV i V nauczyciel zajęć komputerowych zorganizował zajęcia w oparciu o materiał multimedialny z portalu „Sieciaki”. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa, poznali zasady kulturalnego zachowania w Internecie. Również w klasach I-III SP przeprowadzono pogadanki oraz zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzemocy.

Dodatkowo w dniu 14 marca obejrzeliśmy krótkie przedstawienie, przygotowane przez gimnazjalistów. Gra aktorska zrobiła wrażenie na widzach. Uczniowie odegrali odcinek „Owiec w Sieci” pt. „Bez kożuszka”, traktujący o publikacji nagich zdjęć i nagrań w Internecie. Wcielając się w role bacy, Jaśka, gajowego, owiec i baranów odwołują się do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem. Akcja rozgrywa się na hali, bohaterowie przytaczają tradycyjne porzekadła, posługują się gwarą. Opowieść odzwierciedla jednak współczesną kulturę dziecięcą i młodzieżową, obecny styl życia. Zakończenie zawiera morał: Zadbaj o swój wizerunek, szanuj innych w sieci, chroń swoją prywatność. Kolejne skecze ostrzegały przed podawaniem swoich danych osobowych czy też przed korzystaniem bez umiaru z internetu. Następny epizod przypominał, aby mieć ograniczone zaufanie wobec znajomości zawieranych w Internecie. Na zakończenie uczniowie zobaczyli film "Gdzie jest Mimi?" (http://dzieckowsieci.fdn.pl/gdzie-jest-mimi), pokazujący czym jest cyberprzemoc, jakie są jej konsekwencje (zarówno dla ofiar jak i sprawców) oraz jak sobie z nią radzić.

Akademia stała się okazją do nauki, rozrywką i przyczyną refleksji. Młodzieży pokazała ich internetowe zachowania w krzywym zwierciadle.

Zdjęcia