Trzecioklasiści w PSP - Limanowa - Kronika SP <br>w Rupniowie

Trzecioklasiści w PSP - Limanowa

14 grudnia 2017

Uczniowie klasy 3 a Szkoły Podstawowej w dniu 14 grudnia 2017r uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. W sali edukacyjnej OGNIK dzieci mogły zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru. Dla dzieci przygotowane zostały także zadania, takie jak: zgłaszanie przez telefon wypadku, pożaru itp. oraz udzielanie pomocy osobie nieprzytomnej, rannej. Zajęcia w ogniku prowadził strażak instruktor, który wytłumaczył dzieciom, jak należy właściwie poruszać się drogą ewakuacji, jak zgłosić informację o wypadku i jak należy sprawdzać stan osoby poszkodowanej aby udzielić pomocy.

Ponadto uczniowie zwiedzili budynki jednostki PSP oraz zapoznali się wyposażeniem, zobaczyli także jak wygląda próbny alarm.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty Dzielnego Małego Ognika będące potwierdzeniem ukończenia szkolenia dla uczniów klas I-III „Edukacja dla Bezpieczeństwa- OGNIK.”

Zdjęcia