Koła zainteresowańKoło Caritas

Koło biologiczno - chemiczne

Koło historyczne

Koło SKKT i LOP

Koło informatyczne

Koło językowe

Koło matematyczne

Koło polonistyczne

Koło plastyczne

Koło teatralne

Zajęcia rekreacyjno - sportowe

Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego
Rupniów 206; 34-652 Nowe Rybie; tel./faks: (0-18) 33-22-356
; e-mail: [email protected]