Kalendarz szkolny
KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
ZESPOŁU SZKÓŁ W RUPNIOWIE

Lp.

Impreza-uroczystość

Termin

Uczestniczący

Odpowiedzialni

1

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 września

wszyscy

Dyrektor szkoły

2 Dzień Edukacji Narodowej 13 października wszyscy SU, U. Pałka, W. Bukowiec
3

Ślubowanie klasy pierwszej

16 października

SP, SU

R. Lisek

4 Dzyskoteka dochodowa 10 października IV-VII SP i II-III PG SU, U. Pałka, W. Bukowiec, wychowawcy
5 Październik - miesiąc bibliotek szkolnych październik wszyscy V. Sarata
6

Narodowe Święto Niepodległości

10 listopada

wszyscy

M. Machynia, W.Bukowiec,
M. Stolarz-Zwierczyk,
H. Mąka

7 Dzień Pluszowego Misia 23 listopada OP V. Sarata,
G. Czop-Czachurska
8 Andrzejki 28 listopada wszyscy wychowawcy klas
9 Mikołajki 6 grudnia wszyscy wychowawcy klas
10 Wspólna szkolna Wigilia 22 grudnia wszyscy E. Miśkowiec, M. Zaręba,
B. Bubula, SKC
11 Koncert kolęd i pastorałek 7 stycznia wybrani uczniowie, OP, SP
i PG
M. Stolarz-Zwierczyk,
ks. Ł. Kicka
12

Spotkanie opłatkowe - Jasełka

18 stycznia

wybrani uczniowie

M. Raczek, M. Smoter,
M. Nowak,
R. Piwowarczyk, 
ks. Ł. Kicka

13

Dzień Babci i Dziadka

22 stycznia

OP

A. Golonka, B. Zięba

14 Zabawa karnawałowa 23 stycznia wszyscy

wychowawcy klas

15 Film, walentynki 7 lutego I-VII SP i II, III PG

SU, wychowawcy klas

16 Bal dla dzieci niepełnosprawnych 13 lutego opiekunowie i dzieci niepełnosprawne

R. Lisek, U. Pałka,
M. Machynia, M. Uryga,
W. Bukowiec

17 Dzień Bezpiecznego Internetu 18 lutego wszyscy PG
W. Bukowiec, M. Machynia
18 Wielkanoc, rocznica śmierci Papieża 28 lutego  wszyscy

SU, U. Pałka, W. Bukowiec

19 Dzień Ziemi 23 kwietnia wszyscy

G. Czop-Czachurska,
J. Potoniec

20 Święto Szkoły 26 kwietnia wszyscy M. Nowak, M. Raczek,
M. Smoter,

21

Rocznica Uchwalenia Konstytucji

8 maja

wszyscy

J. Kaleta,
M. Stolarz-Zwierczyk,
H. Mąka

22 Dzień Matki 25 maja uczniowie klas I - III wychowawcy klas I - III
23 Dzień Dziecka/Dzień Sportu 1 czerwca wszyscy

R. Piwowarczyk, J. Kaleta

24

Pożegnanie klas III gimnazjum

19-20 czerwca

uczniowie klas III i II PG

wychowawcy klas II i III PG

25

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

23 czerwca

wszyscy

Nauczyciele, wychowawcy